Generalforsamling 2016

Årets generalforsamling i Kulturværkstedet i Auning afholdes onsdag d. 30. marts kl. 19 i Kulturværkstedet.

Eventuelle forslag til dagsordenen bedes sendes til bestyrelsen, enten her på facebook eller på mail:
kontakt@kulturauning.dk

På valg er i år følgende personer:
Anders Boye Knudsen, modtager genvalg
Palle Brix, modtager ikke genvalg

Foreningens vedtægter:

§ 5. Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indvarsles senest 14 dage forud ved bekendtgørelse via mail og på foreningens hjemme/facebook side. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før.

Udgivet i Nyheder