Generalforsamling 2017

Kulturværkstedet i Auning indkalder til den årlige generalforsamling. Søndag d. 2. april kl. 10 i Kulturværkstedet.

Endnu et år er gået med en masse dejlig kulturel aktivitet i huset, tak for det! Vi tager lige nogle flere ;)

Da der har været travlt for bestyrelsen i marts måned, så derfor har vi valgt at flytte den årlige generalforsamling til starten af april i år.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen!

Bagefter holder vi “arbejdsdag” i huset, hvor der er en stor forårsrengøring på programmet. Man er velkommen til at give et nap med.

Jvf. vedtægterne indkaldes generalforsamling:

§ 5. Generalforsamling:

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts måned og indvarsles senest 14 dage forud ved bekendtgørelse  via mail og på foreningens hjemme/facebook side.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indleveret til bestyrelsen senest 8 dage før.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Regnskabsaflæggelse.
  4. Behandling af indkommende forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt.

De resterende vedtægter kan ses her:

http://www.kulturauning.dk/information/hvem/vedtaegter/

Udgivet i Nyheder