Generalforsamling 2014 – 26. marts

Generalforsamling

Kulturværksted Auning

26. marts 2014

 Dagsorden:

1 Dirigent: Kent Hansen

2 Referent: Birgitte Brix

3 Konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt – er foretaget korrekt

4 Formandens beretning

Der er sket rigtig mange ting siden stiftelsen tilbage i slutningen af november. Vi har afholdt et velbesøgt arrangement i februar måned, hvor vi viste vores medlemmer og deres kreative evner, frem for byens borgere i Auning midtby.

Herefter fik vi travlt med at flytte ind på Industrivej 14, hvor vi nu sidder i dag. Vi underskrev lejekontrakten i slutningen af februar måned, og flyttede ind pr. 1. marts. Siden da har vi arbejde på at få gjort lokalerne indflytningsklar, så vi kan starte med aktiviteter i april måned.

Aktiviteter vil blive mange, og allerede nu kan vi præsentere bobleholdet i midten af april. Et hold for børn der vil prøve at spille musik, måske for første gang. Vi håber på stor tilslutning til projektet, og vi har 2 engagerede unge undervisere der vil stå for at lære børnene så meget som muligt, i løbet af de 2 måneder som projektet strækker sig over.

Kunstforeningen Sønderhaldudstillingen har støttet projektet lige siden starten, og ved deres årlige generalforsamling vedtog ved skriftlig afstemning, at man ville støtte projektet med 10.000 kr., som indgår som et tilskud til opstarten af foreningens drift. Foreningens medlemmer ønsker på sigt at benytte lokalerne på Industrivej 14, som alternativ til lokalerne på skolen som de benytter nu. Vi glæder os til at byde dem velkommen med alle deres kreative evner. Udover det økonomiske tilskud har kunstnerne også bidraget med malerier som blev solgt på auktion d. 1. februar til vores arrangement i Auning. Vi håber at Kunstforeningen i samarbejde med Kulturværkstedet vil kreere en skulptur som skal byde folk velkommen til Kulturværkstedet.

Et spændende initiativ vi er i gang med at starte op, bliver en litteraturskole. Der er blevet søgt om penge til projektet via Kulturpuljen, og vi håber på at kunne starte projektet op efter sommerferien. Det vil blive en blanding mellem workshop og foredrag, hvor man også vil kunne sparre med hinanden, og hjælpe hinanden på vej som forfatterspire.

Vi har fået tilsagn fra nogle vævere på Århusvej i Ring som gerne vil støtte projektet, og vi har allerede startet en dialog op med disse.

Økonomien bag projektet er altid svær i en begyndelse. Kommunen støtter projektet ved at betale for husleje og forbrug, hvilket ender på 150.000 kr. årligt. Derudover har vi pt. mere end 30 medlemmer der alle betaler kontingent på 100 kr. årligt, og vi satser på at få flere af disse i løbet af året.

Erhvervslivet i Auning har også hjulpet os, og vi har allerede på nuværende tidspunkt fået sponsorat fra Auning Boligmontering og Djursland Bank, mens Advokatfirmaet Lars Meilvang har ydet juridisk bistand, Tømmermester Leif Herlev har hjulpet med opsætning af væg i det kommende musiklokale og Sigma Auning har sponsoreret en masse maling til projektet.

Udover disse medlemstilskud og sponsorater, har foreningen afholdt et par arrangementer, hvor vi har genereret nogle penge til foreningens drift og fremtidige aktiviteter. Vi var bl.a. aktive ved Rocknight på Fabrikken, hvor vi stod i pølsevognen og garderobe, og tjent hvad vi kunne på dette. Musikforeningen TRÅD har derudover foræret alle deres pant flaske fra arrangementet til vores forening, hvilket også gav en god sjat i kassen. Musikforeningen TRÅD har også interesse i at opmagasinere artikler i vores lokaler, og de har allerede stillet flere af disse op i huset.

Jeg håber og tror på at dette projekt kan komme meget langt, vi er i hvert fald allerede nu kommet rigtig godt fra start.

Der kigges på alarmsystemer, og der arbejdes på at få en brik, som holdes op foran en censor, det betyder, at brugerne kan komme ind 24 timer i døgnet. Samtidig kan vi se, hvem der kommer og gå. Bestyrelsen kan spærre brikken.

5 Fremlæggelse af økonomi og budget:

Det foreslås, at vi venter med fremlæggelse af regnskab til næste år, da Kulturværksted Auning kun har eksisteret i kort tid.

Forslaget vedtages

6 Fastlæggelse af kontingent – fortsætter uændret på 100 kr. om året

7 Evt. indkomne forslag – ingen indkomne forslag

8 Valg til bestyrelsen

a.      5 bestyrelsesmedlemmer

i.         Palle Brix – genopstiller – valgt for 2 år

ii.        Finn Rosenløv – genopstiller – valgt for 1 år

iii.       Lisbeth Andersen – genopstiller – valgt for 1 år

iv.       Anders Knudsen – genopstiller – valgt for 2 år

9 Valg af suppleant – Bjarne er valgt for et år som suppleant, indtil en anden findes.

10 Valg af revisor – Alice Krog er valgt til revisor de næste to år

11 Eventuelt

– Bjarne: nu gælder det om at gøre os synlige for byen og omegn. SK laver jo mest individuelle ting den enkelte kunstner i mellem.

– Finn – Kulturskolen vil jo gerne lægge aktiviteter i huset, 40-50 børn vil strømme ind i huset hver uge.

– kulturskolen vil lave en aktivitet sidst i maj i lokalerne og vil efter sommerferien lægge endnu flere

– Gl. Estrup familietriatlon vil gerne inddrage Kulturværkstedet Auning som en del af målområdet med f.eks. spille noget musik, maleri mm., det vil vise os frem

– Palle – bestyrelsen har snakket om, at ud i fremtiden kunne der f.eks. laves en forestilling, hvor de forskellige brugere sammen får lavet kulisser, musik og tekst ud fra de områder de arbejder med.

– Anders – en indvielsesfest når huset er helt klart, der mangler lidt ”småting” J og at der vil være mange brugere til at vise frem, hvad der kan laves her for byens borgere. Der vil være helstegt pattegris.

– Tobias – hjemmesiden er kommet op. Er der mest stemning for, at man får en fast booking eller mere at man kan sætte en booking på i løbet af ugen?

– Finn – der er brug for begge dele, foreninger har brug for fast tid, hvorimod andre måske brug for et lokale at være i, de kan så booke sig ind på ledige tider.

– Bjarne – Det vil være godt, at der er en person, der styrer?

– Birgitte – det er ikke planen, at der skal være ansat en person til at være der fast.

– Anders – der skal være en tavle, hvor man kan søge andre til forskellige projekter – den findes på hjemmesiden, men også en fysisk tavle, hvor man kan sætte kontaktoplysninger op, så brugerne kan have plads til kontakt.

– Tobias – hvis man ikke er bruger i forvejen, skal man kunne kontakte eksisterende brugere via hjemmesiden

– Anders foreslår en gæstebog, hvor der på hjemmesiden kan skrives f.eks. anonymt

– Palle – det er vigtigt, at man kan gå ind på hjemmesiden uden af være oprettet som bruger

– Tommy – Forsikring – hvordan er forsikringen? Anders: foreningen skal kun forsikre inventar – indbo – udlejer forsikrer bygninger o.lign.

– rengøring – der er oprydning og rengøring på egen regning, der er ikke ansat nogen til det.

– der stilles musikgear op i starten af april, hvor første band allerede er klar til at gå i gang.

– Bjarne – en keramisk brændeovn kræver et rum for sig selv, så er ikke bare lige noget, som kommer.

– renovation – der skal søges tilbud, og ellers vil vi forsøge at klare det selv

– Tommy – fittness i Rougsøhallen har et kort som adgangsnøgle, det fungerer.

– der kommer et reglement for brug af huset i løbet af foråret

– Lisbeth – brugerne skal selvfølgelig rydde op efter sig selv. Jeg kommer 2 gange om ugen og tjekker toiletter o.lign.

– Tommy – Det der tiltaler er, at man kan lade sit maleri stå til næste dag, at man ikke nødvendigvis skal pakke sit grej ned hver gang.

– Kent – det vil også fungere, hvis ikke der skal ske noget andet i rummet i mellemtiden. Det vil være fordelen frem for skolen, hvor alt skal med hjem igen.

– Bjarne – det nemmeste er, at man pakker sine ting ind i et rum.

– det er rart at man ikke skal have alting med hjem igen.

– Bent Krog – hvis man kan få sponsoreret mere maling, så vil jeg gerne male hele det store rum

– Tommy – der skal laves en ordning, hvordan hænger billeder/skitser hænges op på væggen

– Bjarne – der kunne hænges et høvlbræt op hele vejen op, hvor man kan slå nogle søm op.

I vores forening er vi enige om, at det er for dyrt med brevporto. Derfor er vi gået over til email. Bjarne har problemer med at ikke alle når at lukke sin email hver dag, derfor skal invitationer ud i god tid.

– Palle – der er snakket om at sætte lægter op, som også vil kunne bruges til udstilling

– Kent – der kunne muligvis bruges sms

– Finn – flot arbejde med hjemmesiden. Praktisk løsning man kan få videresendt mail fra en mail til en anden, så der ikke skal skiftes mellem egen mail og Kulturværkstedets.

– Anders – der er kage